Abur

Rascolitoarea noapte..
Cadenta junei ploi, la început de seară,
Picta mărunt și rece pe boabe de nisip,
Pe stâncă și pe valuri,
Pe sufletul obscur
Cu lacrimi colorate într-un albastru pur.
Pic-poc pe geamul negru,
Pic-poc pe Turnul viu,
Răsună resemnarea, se-adună întrebări,
Ursita se deznoadă
Se-mprastie cuvinte
Printre țărâna deasă a vechilor morminte.
Lumină nu-i de unde să agăți.
Un felinar în depărtare-l intuiești:
Cu geamul spart
Cu becul trist
Mijeste-alene printre pleoape înghețate,
Dar până gândul i-l șoptești
Se-nchide-n țurțuri
Se sfarmă-n lacrimi
Și visurile se răzbună înecate.